Privacy

Dhr. en Mw. Ausems, t.h.o.d.n. Bistro Boeuf la Roche , gevestigd aan de Sint Bernardusstraat 20 , 6211 HL Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.boeuflaroche.nl
Sint Bernardusstraat 20
6211 HL Maastricht
Telefoon: 043-3213231

Bistro Boeuf la Roche verklaart als verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 4, lid 7 AVG op grond van een gerechtvaardigd belang de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door de gasten zelf aan ons worden verstrekt: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele allergieën

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

 • Het registreren van uw reservering in onze agenda
 • Het noteren van eventuele allergieën om gezondheidsredenen
 • Het kunnen bellen of mailen van onze gasten naar aanleiding van de door onze gasten geplaatste reservering
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Onze gasten te informeren over eventuele wijzigingen in de geplaatste reservering

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:
Wij bewaren de bovengenoemde persoonsgegevens gedurende 7 jaar.
Bistro Boeuf la Roche verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boeuf la Roche en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boeuflaroche.nl.
Bistro Boeuf la Roche wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Cookies of vergelijkbare technieken
Bistro Boeuf la Roche gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bistro Boeuf la Roche gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door 1 derde partij, namelijk Google Analytics. Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bistro Boeuf la Roche neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@boeuflaroche.nl. Boeuf la Roche heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
•    Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.